Sudski tumač za engleski jezik

Poslom sudskog tumača bavim se više od 30 godina. Posedujem široko iskustvo u prevođenju zvaničnih dokumenata i stručnih tekstova.

Ljubica Šobot, sudski tumač za engleski jezik

Novi Sad