Ljubica Šobot – sudski tumač i prevodilac sa iskustvom

Ljubica Šobot se poslom sudskog tumača i prevodioca za engleski jezik bavi već više od 20 godina. Poseduje široko iskustvo u prevođenju različitih vrsta zvaničnih dokumenata, ugovora, poslovne i pravne dokumentacije. Pored diplome profesora engleskog jezika stečene na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, sudski tumač i prevodilac Ljubica Šobot završila je obuku za naučne, stručne i sudske prevodioce, koja pored sudskog prevođenja obuhvata različite naučne i stručne oblasti.

Pečat sudskog tumača garantuje da je prevod istovetan originalu na izvornom (engleskom ili srpskom) jeziku.

Ljubica Šobot, Hilandarska 1, Novi Sad

sobot.ljubica@gmail.com 0641789905