Usluge

Sudski tumač i prevodilac za engleski jezik

Prevođenje dokumenata sa overom sudskog tumača sa engleskog i na engleski jezik:

 • Izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih
 • Diplome i dodaci diplomi, svedočanstva
 • Uverenja o državljanstvu i mestu prebivališta
 • Vozačke i saobraćajne dozvole
 • Izjave o nekažnjavanju
 • Overene izjave i punomoći, uverenja
 • Sudska rešenja i presuda
 • Različite vrste ugovora
 • Dokumenti za vize
 • Poslovna korespondecija
 • Tekstovi različitih stručnih i naučnih oblasti