Usluge

Sudski prevodilac za engleski jezikStipula_fountain_pen-1038x576

 • Prevodi dokumenata sa overom ili bez overe sudskog tumača
  • Izvodi iz matičh knjiga (rođenih, umrlih, venčanih)
  • Svedočanstva i diplome
  • Uverenja o položenim ispitima
  • Nastavni planovi i programi fakulteta
  • Uverenja o državljanstvu
  • Uverenja o mestu boravka
  • Uverenja o nekažnjavanju
  • Saobraćajne i vozačke dozvole
  • Izjave o punmoći
  • Potvrde o stalnom zaposlenju
  • Potvrde o prihodima
  • Izjave i saglasnosti
  • Rešenja i presude
  • Ugovori
  • Pravilnici
  • Dokumenta potrebna za vizu
  • I sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim organima u Srbiji ili inostranstvu
 • Stručni prevodi
 • Poslovna korespondencija
 • Prevodi ličnih i poslovnih dokumenata